Reklamacje i zwroty

INFORMACJA DLA KONSUMENTA O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD

UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ


Będąc konsumentem mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej w Sklepie Internetowym w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować naso swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną). Oświadczenie mogą Państwo przesłać na przykład: 

•    pisemnie na adres: HUSAR Ul. Leśna 9 64-514 Lulinek
•    w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@czesci24.com;

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Prosimy pamiętać iż towar który może nie pasować w Państwa sprzęcie przyda się komuś innemu dlatego też prosimy o odesłanie towaru w takim stanie i opakowaniu producenta oraz opakowaniu zbiorczym jak został do Państwa dostarczony. 

Prosimy również pamiętać iż towar który Państwo do nas wysyłają nie może być wysłany za pobraniem. Nasz dział zwrotów nie przyjmuje takich paczek

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli otrzymali Państwo rzecz, to proszę odesłać lub przekazać ją nam na adres: HUSAR ul. leśna 9 64-514 Lulinek niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

WARUNKI GWARANCJI

 

 1. Firma HUSAR udziela gwarancji na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na zakupiony sprzęt na okres 24 miesięcy od dnia sprzedaży.

2. Naprawy gwarancyjne realizowane są w systemie door to door (od drzwi do drzwi).

( koszt przesyłki w systemie door to door pokrywa sprzedający sprzęt),

(jeśli naprawa nie podlega gwarancji koszt przesyłek pokrywa kupujący sprzęt)

3.Na sprzęt nabywany i użytkowany w celu związanym z działalnością zawodową, lub gospodarczą udziela się gwarancji na 12 miesięcy bez możliwości przedłużenia gwarancji.

3a. Gwarantem silników Briggs&Stratton i Tecumsech są ich producenci, na sprzęt zakupiony na działalność gospodarczą, lub zawodową udzielają 3 miesięcznej gwarancji, w pozostałych przypadkach 2 lata,

4.Gwarancja zapewnia użytkownikowi bezpłatne usuniecie usterek zaistniałych w czasie eksploatacji sprzętu w okresie gwarancyjnym, wynikających z błędów konstrukcyjnych, ukrytych wad materiałowych, błędów wykonania, lub montażu fabrycznego.

5.Prawo oceny zgłoszonego uszkodzenia mają tylko autoryzowane punkty serwisowe ocena odbywa się wg. zasad ustalonych przez producenta, jednakowych dla wszystkich użytkowników na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

6.W przypadku awarii, użytkownik zobowiązany jest do dostarczenia kompletnego sprzętu, wraz z ważną kartą gwarancyjną, i dokumentem zakupu, do autoryzowanego punktu serwisowego, pod rygorem utraty gwarancji, niedopuszczalne jest dostarczenie do naprawy zdemontowanych elementów lub części sprzętu.

7.Urządzenie zgłaszane do reklamacji powinno być oczyszczone z zanieczyszczeń w przeciwnym wypadku przed przystąpieniem do naprawy serwis wykona odpłatną usługę czyszczenia.

8.Użytkownik traci prawo do gwarancji w przypadku: stosowania sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem, uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwej obsługi, uszkodzeń mechanicznych sprzętu, i wynikających z tego konsekwencji, używania nieoryginalnych części zamiennych i niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, dokonywania bez uzgodnienia ze sprzedawcą we własnym zakresie napraw i wymiany podzespołów, dokonywania zmian konstrukcyjnych, lub stwierdzenie przez autoryzowany serwis ingerencji wewnątrz sprzętu, przez osoby nieuprawnione, niewłaściwego przechowywania.

9.Gwarancji nie podlegają elementy uszkodzone w skutek niewłaściwej eksploatacji, lub powstałe w skutek uszkodzeń mechanicznych, takie jak: noże, piasty, koła jezdne, łańcuchy tnące, prowadnice, paski klinowe, linki rozruchowe,linki napędu, linki startu, koła linowe, rozruszniki, bębny sprzęgła, głowice tnące, świece zapłonowe i inne elementy robocze.

10.Naprawie gwarancyjnej nie podlegają powstałe z przyczyn leżących po stronie użytkownika: zagięcia lub pęknięcia wału korbowego powstałe w wyniku uderzenia i związane z tym konsekwencje, zerwania klina koła magnesowego, zatarcia silnika, uszkodzenia mechaniczne, uszkodzenia powstałe na skutek stosowania nie sprawnych przewodów połączeniowych, zwłaszcza o niewłaściwym przekroju powodujące wytopienie styków włącznika elektrycznego.

 

11.W zakres gwarancji nie wchodzą takie czynności jak: montaż, konserwacja, obsługa okresowa, regulacja,czyszczenie oraz przeglądy.

12.Reklamację należy zgłaszać w miejscu zakupu towaru, natomiast usterki po okresie gwarancji, w najbliższym autoryzowanym punkcie serwisowym.

13.Postępowanie gwarancyjne rozpoczyna się z chwilą dostarczenia urządzenia do autoryzowanego serwisu naprawiającego sprzęt. Wykonawca naprawy zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na temat rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni roboczych do daty otrzymania sprzętu. Wykonanie naprawy nastąpi w możliwie najkrótszym terminie ( uzależnione jest to od dostaw części zamiennych, spoza terenu polski).

14.Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa kupującego do domagania się zwrotu utraconych zysków, oraz poniesionych kosztów w związku z czasem naprawy sprzętu.

15.Gwarancja na sprzedany sprzęt nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień kupującego będącego osobą fizyczną, wynikających z niezgodności towarów z umową i nie koliduje z dochodzeniem roszczń na podstawie rękojmi z tytułu niezgodności towaru z umową

16.Do sprzedaży i gwarancji stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014r. O szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, oraz o zmianie kodeksu cywilnego ( Dz. U. 2014, poz.827).

 

WARUNKI ZGŁOSZENIA REKLAMACJI DOOR TO DOOR

 1. W przypadku awarii należy skontaktować się e-mailowo bądź telefoniczny z autoryzowanym serwisem w celu ustalenia przyczyn awarii oraz udzielenia ewentualnej pomocy technicznej na odległość.

 2. Jeśli usterki nie można usunąć na odległość:

  - dokładnie oczyść sprzęt z wszelkich nieczystości

  - zlej płyny eksploatacyjne

  - spakuj sprzęt w oryginalne opakowanie

  - dołącz do przesyłki dokładny opis usterki wraz z oryginalnym dowodem zakupu i kartą gwarancyjną.

 3. Wyślij wiadomość na adres e-mail (serwis@husar.com.pl) ze zgłoszeniem odbioru sprzętu na serwis

  W wiadomości należy podać:

- nazwę sprzętu

- imię i nazwisko nadawcy

- dokładny adres odbioru przesyłki

- nr. telefonu nadawcy

4. Po dokonaniu zgłoszenia otrzymasz wiadomość zwrotną z danymi przyjęcia

dyspozycji odbioru przesyłki kurierskiej.

Przesyłka odebrana zostanie w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia. Jeżeli w tym czasie nie pojawi się kurier prosimy o kontakt z firmą kurierską w celu wszelkich ustaleń dotyczących przesyłki.

5. Po naprawie sprzęt odesłany zostanie pod wskazany adres w wiadomości zgłoszeniowej.

6. W przypadku nie ustosunkowania się do powyższych warunków GWARANCJI oraz WARUNKÓW

ZGŁOSZENIA REKLAMACJI DOOR TO DOOR serwis może odmówić naprawy gwarancyjnej bądź

naliczyć dodatkowe opłaty związane z przesyłką kurierską, naprawą i innymi czynnościami serwisowymi.

7.Nieuwzględniona naprawa gwarancyjna wiąże się z naliczeniem kosztów przesyłki oraz wszelkich kosztów

związanych z wyceną ora z naprawą.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl